Onze visie op het leven & spiritualiteit

Wij hebben een bezielde, holistische visie op het leven, spiritualiteit en geloof. Heel anders dan bijvoorbeeld de kerk. Deze hanteert de zonde als uitgangspunt. Deze visie op het geloof rust op de aanname dat wij zondig zijn. En alleen gehoorzaamheid kan ons redden. Ons uitgangspunt is de afscheidingswond, de oerwond. Wij mensen zijn de verbinding met God kwijt en zijn hierdoor  gewond vanbinnen en leven voortdurend in angst en pijn. We kunnen ook anderen schaden, iets dat continue gebeurt getuige al het leed en alle oorlogen. 

Als we onze wonden helen met de goddelijke liefde uit ons hart, dan gaan we meebouwen aan een fijn leven van vrede en harmonie. Dus niet gehoorzaamheid uit angst en schuld kan ons redden maar de liefde vanuit compassie en mededogen! De liefde die we vinden op de gehele weg van Jezus, het mooiste voorbeeld van de weg van het hart. 

De waarheid over wie je bent: Herinneren

In ieders leven komt het moment dat je ineens beseft dat je niet langer kunt geloven in het verhaal dat je jezelf altijd verteld hebt. Je past niet meer zo makkelijk in het hokje dat je voor jezelf bedacht en gebouwd had. Dit ben ik: een product van het kind in dat gezin, opgeleid door die school, gevormd door die vrienden, passend bij die partner, vader of moeder van ons gezin met deze waarden en normen en niet te vergeten.....je werk! Het beroep dat we hebben, bepaalt voor een groot deel hoe we naar onszelf kijken. Maar is dit werkelijk WIE jij bent? Dat is raar...als je een ander beroep had gehad, of uit een ander gezin was gekomen, was je dan WEZENLIJK anders geweest?

Weet, het was nodig dat jij je gehele identiteit hebt opgebouwd volledig afgestemd op de omgeving waarin je verkeerd hebt, of de mensen die je bewonderd hebt en gevolgd bent. Het was nodig om alle facetten van het aardse leven in dualiteit te kunnen ervaren. Om te kunnen voelen tot hoeveel je persoonlijk in staat bent om je leven op te bouwen. Zonder God. Zelf. Met opgestroopte mouwen, drie diploma's op zak en behaalde successen. Kijk eens wat ik kan! Allemaal zelf gedaan. Vast en zeker heb je er veel waardering voor gekregen. Je hebt hiermee ook je zelfwaardering en zelfvertrouwen gevoed. Dat heb je maar mooi voor elkaar gekregen.

Tot....je langzamerhand steeds meer moest gaan werken om je successen te behouden of overtreffen. Tot je geconfronteerd werd met kapers op de kust; mensen die uit waren op je baan, je succes, je partner, je geluk. Tot je gezondheid eronder ging lijden, je relaties, je werk. Alles wat je eerst nog gelukkig maakte, kan je nu bij lange na niet meer het minste vervullen.
Er komt een moment dat je erachter komt dat je al lange tijd tegen het glazen plafond aan het beuken bent en je er bijna onder bezwijkt. Burnout, depressie, ziekte komen voorbij en je vraagt je af wat je over het hoofd ziet. Je wil zo graag stoppen met vechten, met pushen, met opnieuw proberen. Je wil eigenlijk maar één ding......loslaten en je laten vallen. Eindelijk klaar met "ik wil".

Uiteraard roept dit veel angst op. Angst voor verlies van alles wat je eigenhandig hebt opgebouwd. En toch is dat wat de volgende stap is. Je hebt mogen ervaren hoe het is om je persoonlijke wensen en verlangens te realiseren met je persoonlijke wil. Je mag gaan inzien dat de persoonlijke wil beperkingen kent en altijd iets terugverwacht. We trekken hier graag de parallel met liefde. Persoonlijke wil en liefde zijn voorwaardelijk. In tegenstelling tot universele, goddelijke wil en liefde...die zijn onvoorwaardelijk. Het is aan ons om onze persoonlijke wensen, verlangens en wil los te laten en ons open te stellen voor de ervaring die God met ons wil delen. Leven in Licht en Liefde zonder kassabon! Als je de weg van het hart volgt, zul je aan den lijve ervaren dat je van het leven precies krijgt wat je nodig hebt. Dit is de weg die Jezus voor ons ziet en waarop we zijn wonderen van heling en transformatie zullen tegenkomen. Onvoorwaardelijk!

Iedereen heeft een keuze: Helen

We nemen thans afscheid van het oude leven. Alles wat met oude energie van dualiteit is opgebouwd stort in. Denk aan de politiek (lost geen probleem meer op), denk aan de economie (tegenstelling arm - rijk nog nooit zo groot). Maar denk ook aan een religie die God als een man voorstelt. Waar is de vrouw gebleven, zij die het leven baart? Of een spirituele stroming die de vrouw juist voorhoudt dat zij een Godin uit Atlantis is en haar verleiden in een sprookje te gaan leven in plaats van in het nu. Religie die zegt dat God iemand is die buiten je staat, jouw veroordeelt, jou de toegang weigert tot het eeuwige leven. New Age die je laat geloven dat je slechts de wezens van Licht hoeft te vertrouwen en dat alles dan vanzelf goedkomt.
Werkelijk waar? Is het niet tijd om deze strenge opvattingen achter ons te laten? 

Als God de schepper van al het leven is, dan zijn alle mensen medeschepper van dit leven. Dat wil zeggen... zodra ons leven in lijn is met het goddelijke leven. Het moment dat we samenvallen met God. Met de keuzes die we iedere dag maken. "Uw wil geschiedde, niet mijn wil". In die zin zijn wij, eenmaal samengevallen met God, zelf  ook God op Aarde. Wij staan niet los van de schepper en schepping, maar maken er onderdeel vanuit en delen Gods bewustzijn. Door ons hart te openen kunnen we de verbinding (één-zijn) voelen. Onderscheid, schuld en slachtofferschap vallen weg. Maken we keuzes vanuit het hart, dan zal de wereld er anders uit gaan zien. 

In de eindtijd staat iedereen voor de keuze: blijf ik geloven in oude, versleten opvattingen, of open ik mijn mind voor nieuwe ideeën over het leven? Dit geldt ook voor atheïsten onder ons. Als God van de bijbel niet bestaat, wil dat niet zeggen dat God niet bestaat. Misschien is het tijd om het beeld te verversen. God als synoniem voor het universele leven, waar wij weer onderdeel vanuit kunnen maken als we ons hart openen en de verbinding gaan herstellen. Hoe voelt dat?

Terug naar jezelf, de liefde en God: Herenigen

Waarom vertonen wij mensen schadelijk gedrag? Naar onszelf toe, naar anderen toe, naar de aarde toe? Door onze wonden! Denk aan beperkte opvattingen over het leven, maar ook aan onstuimige emoties. We denken dat anderen minder zijn en worden boos als ze iets doen wat in onze ogen niet door de beugel kan. Waarom kunnen we niet vredelievender zijn? Wat meer begrip en geduld opbrengen voor elkaar. Dat komt omdat ons hart dicht zit. Hierdoor kunnen we de universele liefde niet meer voelen. 

Door pijnlijke situaties in ons leven sluiten we ons hart. Dan voelen we de pijn niet meer. Maar hiervoor betalen we een dikke rekening: we kunnen de verbinding met elkaar ook niet meer voelen. We worden eenzaam en ontevreden. Zie hier het grote probleem van vandaag de dag. We lossen het op met overdreven aandacht zoeken (uiterlijk, identiteit en social media) en met verdovende middelen (drugs en anti depressiva). 

Door pijn als onderdeel van het leven te gaan beschouwen (accepteren dat er nou eenmaal ook minder leuke dingen zijn) en door onverwerkte pijn uit het verleden alsnog te helen, kunnen de donkere wolken in ons hart oplossen en kan het licht weer gaan schijnen, de liefde weer gaan stromen. Voor onszelf, anderen en het leven op aarde. Als liefde de ruimte krijgt, gaan we ook weer de verbinding voelen. We zullen elkaar niet meer tekort doen. Zo werkt het en niet anders. 

Dit is leven en niet langer overleven. Leven in wat IS. Samenvallen met God.

Welkom op de weg van het hart, de weg van herinneren wie je werkelijk bent, jezelf helen en je herenigen met God.


Heling

Wij gaan verder waar Jezus is gebleven 2000 jaar geleden. De boodschapper van het einde der oude tijden, de profeet van het Koninkrijk Gods. De terugkeer van het licht op aarde. Wat betekent dat? Licht staat voor bewustzijn. We worden als het ware wakker. We gaan inzien wat we allemaal hebben gedaan. Het leed dat we onszelf en anderen hebben aangedaan. Gedrag voortkomend uit de oerwond die we met ons meedragen. Boosheid, angst en verdriet. Maar ook oude overtuigingen en keiharde oordelen. 

Deze eindtijd is bij uitstek de tijd om die wonden te helen.  De tijd om onszelf op te schonen, zodat het licht dat we zijn weer kan schijnen. Dat doen we op de weg van het hart die ook Jezus heeft afgelegd. Alleen goddelijke liefde is sterk genoeg om ons te helen van het pijnlijke verleden. Wie zijn hart opent laat zijn liefde stromen en zal een genezer worden voor zichzelf en anderen vanuit het Christusbewustzijn dat wij allen belichamen. Alleen zo zullen we licht genoeg worden om het Koninkrijk Gods te betreden: een leven in licht en liefde, in vrede en harmonie. En Jezus is voor ons het grote voorbeeld!

Go and heal yourself!


Zonde wordt in de bijbel gezien als iets slechts, wat je dient te vermijden. Maar het ligt genuanceerder. Het is 'schaduwgedrag', voortkomend uit een wond in jou. Wat dien je te doen in geval van een wond? Precies. Helen! We moeten dus niet de zonde straffen, maar ons gedrag mee naar binnen nemen en de wonden in onszelf genezen. Dit kan alleen als je berouw voelt. Maar wat is berouw?

Berouw is niet gebukt gaan onder een loodzwaar schuldgevoel, maar inzicht krijgen in je gedrag én de intentie het anders te gaan doen. Berouw is dus geen opmaat naar straf, maar de start van jouw helingsproces. 

We willen je hier graag bij helpen met behulp van onze ervaring. Wij zijn ook door dit proces heengegaan en hebben de ervaring dat dit dé weg naar Verlichting is. De weg van Waarheid, terug naar de Eenheid, terug naar de harmonie, terug naar het Licht en de Liefde van God. En die weg begint bij jezelf, in jezelf.

Wil jij een medeschepper worden van het nieuwe leven in Licht en Liefde, dan mag je de wonden gaan genezen.  

Nu te bestellen!

Ons handboek voor bezield leven:

We hebben een boek geschreven over onze visie op het geloof. Waarheid en Liefde als de poort naar hereniging met God. Niet gehoorzaamheid. Dat we niet zondig zijn maar gewond en de wonden mogen helen met de goddelijke liefde uit ons hart. Dat als we leven in lijn met het goddelijke plan, we medescheppers zijn van het leven met de hartsgedragen keuzes die we iedere dag maken. Zo bouwen we mee aan een wereld vol eenheid en harmonie: Gods hemelpaleis op aarde.

In de Openbaring van Johannes lezen we dat zijn paleis terugkeert op aarde: het Licht. Licht als bewustzijn. We worden ons bewust van onze onbewuste dwalingen en gaan nieuwe wegen zoeken. Het leven eren en ervaren in plaats van ons zondig voelen of verdoven. Het leven vieren in plaats van bang af te wachten op zijn oordeel. Het leven in al haar verschijningen ervaren in plaats van ons te verschuilen in de kudde of achter de geschriften. Om zelf wijs, krachtig en liefdevol te worden. Worden ja, want het is een leerweg. Het leven als initiatie voor het volledig gaan belichamen en uitdragen van het Christusbewustzijn.

Ben jij toe aan antwoorden, toe aan nieuwe uitdagingen, toe aan Licht en Liefde in jouw leven, bestel dan ons boek. In klare taal geschreven boodschap over deze tijd: een tijd vol uitdagende veranderingen. Wie blijft zitten mist de boot, wie op weg gaat zal het Koninkrijk erven. 

Je kunt de eerste hoofdstukken van ons nieuwe boek gratis aanvragen. 

Wat ze je niet vertellen over de bijbel

Er staan fantastische verhalen in de bijbel, maar ook compleet onzinnige dingen. Verdraaiïngen zelfs. Gods woord door mensenhanden opgeschreven, aangepast en talloze keren vertaald. Zou het werkelijk het originele woord van God zijn? 

De kerk is gesticht ten tijde van het Romeinse rijk. En we weten allemaal waar het de romeinen om ging: macht. Het geloof als een machtsinstrument, om te heersen over mensen. Het geloof als een dictaat om de vrije beleving ervan te smoren. Vandaar ook het verhaal over zonden. Maak mensen bang en ze volgen gedwee. 

De bijbel is samengesteld op bevel van de Romeinse keizer. Tal van religieuze geschriften werden niet alleen terzijde geschoven maar zelfs verboden. Op het bezit ervan stond de doodstraf. Ze getuigden van een andere versie van de waarheid dan de officiële bijbel. De bijbel is dus niet meer dan een selecte keuze. 

Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat er verschillende versies bestaan van de bijbelboeken. Ze zijn in de loop der tijd dus aangepast. Soms kan het veranderen van een woord al een groot verschil in interpretatie maken. 

Het licht keert terug op aarde. Gebruik het om nieuwe ideeën over het leven te formuleren. Opvattingen gebaseerd op levenservaring. Jezus leeft. Je kan hem voelen. Waar? In jouw hart! Dag en nacht!