Samen scheppen wij de nieuwe aarde

De oude, uiterlijke manier van leven die gebaseerd is op het bouwen van je leven vanuit de vrije, persoonlijke wil loopt volledig vast en maakt ons niet langer gelukkig. Een nieuwe manier dient zich aan: leven vanuit hart en ziel, in waarheid en liefde, volop in verbinding met elkaar en samenvallend met de goddelijke, universele wil. Leven vanuit het Christusbewustzijn.

Om deze liefde te kunnen voelen en ons innerlijke licht te kunnen laten schijnen, moeten we blokkades in onszelf onder ogen komen en oplossen. Oude overtuigingen, keiharde oordelen, onstuimige emoties en karmische koorden. 

De mens is in onze visie niet zondig, maar wel gewond. Ook wordt de mens niet opgetild naar de hemel, maar mag zichzelf opschonen en zijn licht laten schijnen (verlichten). Als we onszelf helen, dan worden we scheppers van een hemel op aarde.  Werk aan de winkel dus: Go heal yourself!

En wij, David en Maria Helena, willen jou daarbij graag helpen. Nieuwsgierig? Lees dan verder...

"Ik ben de weg, de waarheid en het leven."
~Jezus Christus

Wie wij zijn

Wij zijn samen initiatiefnemer van New Earth Community. Wij zijn gewoon twee lieve mensen die het beste met iedereen voorhebben. Wij doen dit werk uit vrije wil. Waarom? Omdat wij ons geroepen voelen en volledig dienstbaar zijn! Omdat het delen van deze bron van waarheid en liefde intens gelukkig maakt. Voel jij de roeping ook?  

Maria Helena richt zich met name op het richting geven van de zoekende mens, door bewustwording en heling te bieden middels haar levende wijsheid en ervaring met "De Weg van het Hart". Zij ziet zichzelf als een instrument van de goddelijke liefde en waarheid en deelt dit met liefde voor wie oprecht wil horen en zien. 
Heb jij hulp nodig om je aardse weg te vinden vanuit geestelijk/spiritueel licht? Kijk dan op haar website: www.mariahelena.nl

In het dagelijks leven heeft David de taak op zich genomen de huidige chaos in de samenleving te duiden en structureren in het kader van de eindtijd en de overgang naar de nieuwe aarde. Hij brengt "De Weg van het Hart" onder de aandacht in verschillende lagen en structuren van onze samenleving zoals burgerschap, politiek en bedrijfsleven. Hij voelt zich geroepen een ware revolutie in de religieuze en spirituele wereld te ontketenen en waarachtige vrijheid in de geest te propageren. (kijk ook op www.davidgoedhart.nl).


Onze missie

Wat willen we bereiken met ons werk? Eigenlijk heel simpel: een liefdevolle samenleving. Waarin de mensen leven vanuit hun hart, waarin zij het Christusbewustzijn belichamen en uitdragen. 

Simpel? Als je de weg kent, is het simpel ja. Maar de uitdagingen die je onderweg tegenkomt zijn dat niet altijd. De uitdagingen in je leven dien je innerlijk aan te gaan. Maar dat je het zelf moet doen, wil niet zeggen dat je dit alleen hoeft te doen. Er is hulp, veel hulp. Maar hoe vindt je passende hulp? Dat kan je leren aanvoelen. Begin met de weg te bewandelen die ook Jezus Christus heeft bewandeld... De weg van het Hart. 

HERINNEREN We willen mensen die ontwaakt zijn door de roeping van hun ziel samenbrengen, weer in contact brengen met elkaar. 

HELEN Om met elkaar vanuit een open hart, open geest en het warme gevoel van één-zijn, de helende weg van het hart te bewandelen.

HERENIGEN Om met elkaar, in overgave te leven aan het goddelijk plan en de hemel op aarde te scheppen.

Heilig Hart en Christusbewustzijn

Wie zijn Heilig Hart activeert verbindt zich met het licht van God (leven in eenheid en harmonie) en stapt uit het duister van de dualiteit (leven in tegenstellingen en strijd). Heel jouw wonden met de liefde en word weer het het licht. Betreed het Koninkrijk Gods. Al het onderscheid valt weg. Alles wordt één, alles is één. 

Dit is het Eenheidsgevoel, oftewel het Christusbewustzijn. Het bewustzijn voor mensen die de weg van het Hart bewandelden. 

Dit is waar het Christendom en spirituele New Age samenkomen. Welkom!

Het medicijn tegen eenzaamheid en individualisme...leven vanuit het hart!

Wat is het probleem? In onze drang naar individuele vrijheid en het uitoefenen van onze persoonlijke wil, zijn we nu extreem doorgeschoten. We bepalen graag zelf het lot van ons leven, maar zijn er niet gelukkiger op geworden. Zie onze eenzaamheid en ontevredenheid, zie ook de enorme verslavingsproblematiek; social media, medicijn- en drugsgebruik. De mensheid is verdwaald in de tuin der lusten.

Dit heeft ertoe geleid dat we lange tijd een belangrijke taak uit de weg zijn gegaan: het helen van onze wonden. We hebben ze ontkend, weggestopt, verdoofd en gecompenseerd. Maar nu loopt de mensheid er massaal op vast. Op dit enorme dieptepunt reiken wij jou onze hand en willen je laten inzien dat heling de enige weg is naar de hemel op aarde. Wij kunnen je daarbij de weg laten zien en op weg helpen. Weet, je bent nooit alleen, maar je moet de weg wel zelf lopen...Heal Yourself Please! 

De mens is een sociaal wezen dat groeit en bloeit in contact met anderen. En dat willen we graag stimuleren. De bindende factor? Het diepe gevoel in onszelf dat we onderdeel zijn van iets groters & het verlangen te leven in onvoorwaardelijke liefde! Wie zijn hart opent voelt de verbinding weer met zichzelf, met anderen en met de goddelijke vonk in zichzelf.  

Wij zijn Maria Helena en David, een spiritueel leraar en een spiritueel leider. Twee pioniers op het gebied van de weg van het hart en leven in onvoorwaardelijke liefde. Totaal onafhankelijk. We behoren geen groep, kerk of beweging toe. 

Wij zien dat de essentie van alle religies en bewegingen oorspronkelijk hetzelfde doel hadden: de verdwaalde mens terugleiden naar het Christusbewustzijn, terug naar God. De verdeeldheid mag stoppen, tijd om ons te herenigen vanuit de essentie.

Waarom deze community? 

Wij leggen de nadruk op dat wat ons verbindt in plaats van wat ons onderscheidt. Het Christusbewustzijn huist in ieder mens, ongeacht afkomst of geloof. 

Wij maken het geloof praktisch toepasbaar in ons leven. Op elke vraag een bevredigend antwoord. Met onze levende, geestelijke wijsheid en ervaring kunnen we het aardse leven doorgronden, waardoor we eindelijk zingeving ervaren. En wat levert dat op? Een geluksgevoel. We weten wie we zijn en waarom we hier leven. Hoe fijn!

Door spirituele wijsheid in aardse vorm toe te passen, lost de scheiding op tussen hemel en aarde. Het leven wordt één. Zo gaan we meer meebewegen met het oorspronkelijke leven en kunnen we de hemel op aarde beleven. 

Doe je mee?

Samenleven voor inzicht, heling én verbinding

In onze community vieren we het leven, eren we God, het Universum, onszelf en elkaar. En ontmoeten we elkaar in de liefde en waarheid. We gaan in gesprek met elkaar en dan niet over de geschriften, maar over jouw leven; waar worstel je mee; wat maakt je angstig of moedeloos; waar verlang jij al tijden naar wat maar niet dichterbij lijkt te komen? Wij zijn nieuwsgierig naar wat jij voelt en ervaart en wat jou beweegt op dit pad. En we kunnen je helpen jouw weg te verlichten, zodat je de volgende stap op jouw weg kunt zetten.


Inzicht

Wij hebben de weg van het Hart bewandeld en weten de weg. De inzichten die we daarmee hebben opgedaan, en nog steeds opdoen, willen we graag met anderen delen. Vol liefde, vol optimisme en in vrijheid. Onze inzichten zetten je aan om zelf ermee aan de slag te gaan en in je dagelijks leven in de praktijk te brengen. Inzichten die je uitdagen om de vrije ruimte te betreden en je niet te laten beknotten door aangeprate gevoelens van schuld, spijt en schaamte. De boodschap van Jezus Christus is onze grootste inspiratiebron, maar ook andere grote meesters die het Christusbewustzijn belichaamd hebben. Zo wordt ook alle universele levenswijsheid één geheel en niet langer verdeeld over verschillende culturen en religies. WE ARE ONE!

Heling

In onze community kan er van alles loskomen bij je. Zowel in jouw hoofd (vragen, verwarring, twijfels) als in jouw buik (boosheid, verdriet, angst). Weet dat de liefdevolle energie die we samen creëren al zeer helend werkt. Daarnaast sturen we je niet met vragen weg, maar met antwoorden. Ons verhaal heeft een kop en een staart en is voor iedereen eenvoudig te begrijpen. We nodigen iedereen uit om met zijn of haar vragen naar voren te komen en te delen wat je bezighoudt. Dat maakt het samenleven juist zo bijzonder en krachtig. Op elke vraag komt een zinvol antwoord of nieuwe opening.

Verbinding

Wie leeft vanuit het hart, voelt de verbinding. Daarom is alles in ons werk erop gericht om jouw hart te openen. De liefde voor jezelf voelen, de liefde voor je medemens voelen, de liefde voor het leven voelen en de liefde voor God voelen. Dit is het leven en de boodschap van Jezus. Ontmoet elkaar vanuit een open mind en een open hart. Dit versterkt de verbinding tussen ons waardoor gevoelens van eenzaamheid en ontevredenheid oplossen. De worsteling wordt een dans, de strijd een samenwerking. Laat het duizendjarige Vredesrijk beginnen. Begin in jezelf door jezelf met God te verbinden in liefde en totale overgave.

Toepassen

We dagen je uit om de inzichten toe te passen in het dagelijks leven. We geven je voortdurend leuke en uitdagende opdrachten mee. En hoe fijn dat je niet alles in je uppie hoeft uit te vinden. We doen het innerlijke werk zelf, maar mèt elkaar!


Jouw hulp is hard nodig!

Wil je ons helpen om een werkelijk bezielde community op te bouwen? Vooralsnog met name online, maar wat ons betreft zo spoedig mogelijk ook tastbaar in de aardse stof.

Waar we o.a. samen leven, helen, wonen, werken, leren, ontwikkelen, groeien, spelen en niet te vergeten waar we dit alles rijkelijk delen met andere mensen die daar behoefte aan hebben. Zo worden we als community een baken van licht. Het Christusbewustzijn wordt zo krachtig voelbaar.

Ben je enthousiast over ons werk en wil je graag een bijdrage leveren, neem dan contact met ons op.

Wil je ons financieel steunen, dan kun je een donatie doen. Zo blijven wij in staat dit werk te kunnen doen. We doen dit werk heel graag, dienstbaar en vrijwillig, maar we moeten natuurlijk ook ergens van leven. 

"De Tien Bevrijdingen"

1. Wij geloven niet in het straffen van zonden, maar in het helen van onze wonden;

2. Wij geloven niet in blind gehoorzamen, maar het leven zelf ervaren met vallen en opstaan;

3. Wij geloven niet in een strenge God buiten ons, maar in een liefdevolle God in ons;

4. Wij geloven niet in God als een vastomlijnd beeld, maar als een overweldigend gevoel;

5. Wij geloven niet in Jezus als een afgod, maar als een inspirerend voorbeeld;

6. Wij geloven niet in angst en controle, maar in leven in vertrouwen en overgave aan God;

7. Wij geloven niet in opdelen van mensen, maar in het samenkomen met elkaar;

8. Wij geloven niet in het ophemelen van het verleden, maar in het beleven van het heden;

9. Wij geloven niet in verlossing na de dood, maar in verlichting tijdens het leven;

10. Wij geloven niet in schuld, spijt en schaamte, maar in onschuld, berouw en vergeving.